Μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο

DIALOGUERS

Επιμέλεια & Συντονισμός:
Άννα-Κύνθια Μπουσδούκου
Φοίβη Κουντούρη Βιογραφικό

Φοίβη Κουντούρη

Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Εκλεγμένη Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Επιστημονικού Οργανισμού των Οικονομολόγων του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων

Η Φοίβη Κουντούρη (PhD University of Cambridge) είναι Καθηγήτρια στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διευθύντρια στο "Εργαστήριο Έρευνας στην Κοινωνικό-Οικονομική και Περιβαλλοντική Αειφορία" (ReSEES) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι επίσης καθηγήτρια στο Τμήμα Τεχνολογίας, Διοίκησης και Οικονομικών στο Technical University of Denmark (DTU), καθώς και Διευθύντρια της Μονάδας Αειφόρου Ανάπτυξης (SDU) στο Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογιών Πληροφορίας "ΑΘΗΝΑ". Είναι επίσης Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Ένωσης Οικονομολόγων Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (EAERE), Πρόεδρος του SDSN Global Climate Hub, Συν-πρόεδρος του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης Ευρώπης (UN SDSN Europe) και Ελλάδος (UN SDSN Greece) και τέλος Πρόεδρος του Alliance of Excellence for Research and Innovation on Αephoria (AE4RIA). Η Φοίβη Κουντούρη συγκαταλέγεται στο 2% των επιστημόνων με τις περισσότερες ετεροαναφορές με βάση την επίσημη λίστα του Stanford University, έχει λάβει χρηματοδότηση για έρευνα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ερευνών (ERC), είναι μέλος της επιτροπής υποψηφιοτήτων για το Νόμπελ Οικονομικών καθώς και εκλεγμένο μέλος του Academia Europae και της Παγκόσμιας Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών (WAAS).