Ανατρέποντας την Πόλωση

Επιμέλεια & Συντονισμός:
Άννα-Κύνθια Μπουσδούκου
Το έργο του SNF Agora Institute στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins των ΗΠΑ.
Πότε
Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018, στις
Πού
Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, Εθνική Λυρική Σκηνή

Την Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) διοργάνωσε την όγδοη εκδήλωση της μηνιαίας σειράς Διάλογοι, σε συνεργασία με το SNF Agora Institute στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins των ΗΠΑ με τίτλο ««Disrupting Polarization» (Ανατρέποντας την Πόλωση). 

H ημερίδα εξέτασε τους τρόπους με τους οποίους η ιδεολογική και πολιτική πόλωση διαβρώνουν τον ιστό της δημοκρατίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Το περασμένο καλοκαίρι, το ΙΣΝ και το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins ανακοίνωσαν δωρεά ύψους $150 εκατομμυρίων για τη δημιουργία ενός διεπιστημονικού οργανισμού, το οποίο έχει ως στόχο να ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και τις δημοκρατικές διαδικασίες (civic engagement), καθώς και τον ανοιχτό και πολιτισμένο διάλογο (civil discourse) – τους ακρογωνιαίους λίθους μίας υγειούς δημοκρατίας – στον 21ο αιώνα. Η ημερίδα αποτέλεσε μια εισαγωγή στο έργο που πρόκειται να αναλάβει το Ινστιτούτο, το οποίο περιλαμβάνει τη διερεύνηση των αιτιών της κρίσης του σύγχρονου διαλόγου και των μηχανισμών λήψης αποφάσεων, καθώς και την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων για την ενίσχυση του ανοιχτού και πολιτισμένου διαλόγου και την αντιμετώπιση των παραγόντων που λειτουργούν διαβρωτικά για τη δημοκρατία.

Τους Διαλόγους επιμελείται και συντονίζει η Άννα-Κύνθια Μπουσδούκου

*Οι απόψεις των συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις Διάλογοι, είτε αυτοί συμμετέχουν ως εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και οργανισμών είτε αυτοπροσώπως, εκφέρονται ελεύθερα, χωρίς πρότερη παρέμβαση ή υπόδειξη, εκφράζοντας την προσωπική γνώμη των συνομιλητών, κάθε φορά, αλλά όχι απαραίτητα τις θέσεις και τις απόψεις είτε του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος είτε του iMEdD.