Μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο

DIALOGUERS

Επιμέλεια & Συντονισμός:
Άννα-Κύνθια Μπουσδούκου
Πρόδρομος Ζανής SNF Dialoguer Profile

Πρόδρομος Ζάνης

Καθηγητής Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας στο Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ο Πρόδρομος Ζάνης είναι Καθηγητής Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας στο Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σχετικά με την ατμοσφαιρική φυσική και χημεία εστιάζοντας στο όζον, στην αέρια ρύπανση, στην κλιματική αλλαγή, τις αλληλεπιδράσεις χημείας-κλίματος καθώς και σε περιοχικά αριθμητικά μοντέλα κλίματος και ποιότητας αέρα. Έχει πάνω από 100 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με περισσότερες απο 2500 ετεροαναφορές και H-index 35. Ο Πρόδρομος Ζάνης είναι κύριος συγγραφέας (Lead Author) στο Κεφάλαιο 6 της Έκτης Έκθεσης αξιολόγησης (AR6) της Ομάδας Εργασίας Ι (WG I) της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC).

Ο άνθρωπος μπορεί να είναι μικρός σε σχέση με τη φύση, αλλά είναι αρκετός για να την διαταράξει.