Μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο

DIALOGUERS

Επιμέλεια & Συντονισμός:
Άννα-Κύνθια Μπουσδούκου
Νίκη Ευελπίδου SNF Dialoguer Profile

Νίκη Ευελπίδου

Καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Νίκη Ευελπίδου είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει από νωρίς ασχοληθεί ενεργά με τη γεωμορφολογία, τις μεταβολές στάθμης θάλασσας, την παλαιογεωγραφία, τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, τη μελέτη και μοντελοποίηση φυσικών κινδύνων, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και τη καινοτομία. Το ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 320 δημοσιεύσεις και 28 συγγράμματα, ενώ έχει δώσει πλήθος διαλέξεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει λάβει μια σειρά από βραβεία και αναγνωρίσεις, με τα πιο εξέχοντα από την Ακαδημία Αθηνών, το 2013 και το 2019.