}

ΑΠΟΨΕΙΣ

Επιμέλεια & Συντονισμός:
Άννα-Κύνθια Μπουσδούκου
1:26
Chatham House, Ηνωμένο Βασίλειο
Ειδικοί επιστήμονες και ακτιβιστές διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο ο ψηφιακός κόσμος έχει αλλάξει τη φύση των κοινωνικών κινημάτων και τον αντίκτυπο που έχει αυτό στη χάραξη πολιτικής.
Isobel Bruce Alex Krasodomski-Jones Rinu Oduala Robin Niblett